Memories from our „Maria’s of the Royal Court“ Fashion Show

Debutante: Antonina Oraczewska
Jewellry: Lewanowicz
Dress: Teatr Wielki
Photos: Renata Jażdżewska

www.rnastudio.pl/

▲ Top