Otwarcie I edycji programu „Debiutantki”

27 października 2012 r., wraz z pierwszym tegorocznym śniegiem, odbyło się uroczyste otwarcie projektu „Debiutantki”. W Pałacu w Wilanowie, w Sali Białej, oprócz dostojnie pięknych dziewcząt, zasiadło mnóstwo znamienitych gości. Wszyscy z pełną powagą i wyrazem zaciekawienia na twarzach oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości. Projekt „Debiutantki” jest bowiem nawiązaniem do dawnych, arystokratycznych zwyczajów edukowania młodych dam, należytego ich wychowania i kształtowania w duchu uniwersalnych wartości.Przebieg uroczystości

Uroczystość poprowadziła znana polska aktorka – Laura Łącz. Na początku przywitała gości, wyraziła swój entuzjazm wobec projektu, a następnie zapowiedziała kompozytora, który specjalnie na tę okazję, stworzył utwór muzyczny. Rafał Wnuk, bo o nim mowa, zaprezentował swoje niezwykłe umiejętności kompozytorskie, ale i muzyczne, gdyż wykonał on trzy piękne utwory, w tym ten, zatytułowany „Debiutantki”. Podczas gdy w powietrzu unosiły się spokojne dźwięki fortepianu, goście w skupieniu podziwiali talent Rafała Wnuka. Skomponowane przez niego dzieło muzyczne w pełni oddało klimat tworzony wokół całego przedsięwzięcia, czyli majestat, dumę, grację i styl.

Po występie Rafała Wnuka przyszedł czas na przywitanie gości przez dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie – Pawła Jaskanisa. Mówił m.in. o szczytnej idei projektu oraz podkreślał, jak ważne jest, aby takie wydarzenie miało miejsce w Pałacu w Wilanowie. Według dyrektora godne pochwały jest również to, że królewski pałac emanuje energią i pomaga w pielęgnowaniu wzniosłych tradycji.

Punktem kulminacyjnym uroczystości otwarcia było przemówienie Agnieszki Michalczyk – twórczyni i kuratora projektu. Na początku podziękowała partnerom oraz patronom, którzy wspierają „Debiutantki”. Wytłumaczyła, na czym polega całe przedsięwzięcie, czemu ma służyć, oraz szczegółowo wyjaśniła przebieg Pensji Debiutantek.

Po wystąpieniu Agnieszki Michalczyk, Laura Łącz przedstawiła skład kapituły honorowej sprawującej pieczę nad projektem oraz sponsorów, którzy dbają o powodzenie programu.

Następnie zostały przedstawione wszystkie Debiutantki. Każda wyjątkowa, każda rozsiewająca wokół siebie urokliwy czar. Na sam koniec uroczystości, wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Wśród stołów zastawionych smakowitymi kąskami, goście mogli nie tylko skosztować potraw, ale przede wszystkim wymienić się spostrzeżeniami na temat „Debiutantek”, a także porozmawiać z samymi dziewczętami. 

Uroczyste otwarcie projektu „Debiutantki” dało energię uczestniczkom, które poczuły wsparcie ze strony wielu osób, ale również udowodniło organizatorom, że warto inwestować czas, zapał oraz fundusze wobec tak zaszczytnej idei, jaką jest wychowanie młodych dam. 


Michał Kania


Firmy wspierające „Debiutantki”: Fundacja Polska Miedź, Douglas Wola Park, Mokate, Pyshniak, Ciasteczka z Krakowa, Raz na wozie oraz PR Catering – Dariusz Michalczyk

▲ Top