Otwarcie I edycji programu „Debiutantki”

27 października 2012 r., wraz z pierwszym tegorocznym śniegiem, odbyło się uroczyste otwarcie projektu „Debiutantki”. W Pałacu w Wilanowie, w Sali Białej, oprócz dostojnie pięknych dziewcząt, zasiadło mnóstwo znamienitych gości. Wszyscy z pełną powagą i wyrazem zaciekawienia na twarzach oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości. Projekt „Debiutantki” jest bowiem nawiązaniem do dawnych, arystokratycznych zwyczajów edukowania młodych dam, należytego ich wychowania i kształtowania w duchu uniwersalnych wartości.

Stypendystki Aleksandry

Projekt „Debiutantki” zawiera również część charytatywną - stypendia naukowo-socjalne im. Aleksandry Augustowej Potockiej dla szczególnie uzdolnionych panien z klas maturalnych, pochodzącym z rodzin o trudnych warunkach materialnych. Stypendia te umożliwią podjęcie studiów na prestiżowych warszawskich uczelniach prywatnych w systemie trzyletnich licencjackich studiów dziennych.

Agnieszka Dagmara Michalczyk - twórczyni programu "Debiutantki"

Polski

Twórczyni i kurator programu "Debiutantki". Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka University of Alberta w Kanadzie. Posiada wyjątkowe umiejętności interpersonalne, które wykorzystuje w pracy z kobietami. Uczy elegancji, gracji i stylu. Prowadzi wykłady z zakresu Dress Code -profesjonalnej etykiety ubioru.

Strony

▲ Góra strony