Stypendystki Aleksandry

Projekt „Debiutantki” zawiera również część charytatywną - stypendia naukowo-socjalne im. Aleksandry Augustowej Potockiej dla szczególnie uzdolnionych panien z klas maturalnych, pochodzącym z rodzin o trudnych warunkach materialnych. Stypendia te umożliwią podjęcie studiów na prestiżowych warszawskich uczelniach prywatnych w systemie trzyletnich licencjackich studiów dziennych.

Agnieszka Dagmara Michalczyk - twórczyni programu "Debiutantki"

Polski

Agnieszka Dagmara Michalczyk - społeczniczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka University of Alberta w Kanadzie, socjolożka z wieloletnim stażem. Jest twórczynią unikatowych szkoleń – "Kobieta Zmysłowa" oraz "Stylowa i Piękna". Współtworzyła Szkołę Stylu. Od wielu lat, w Muzeum Pałacu w Wilanowie realizuje autorski program edukacyjno-charytatywny „Debiutantki” - jedyny o takim charakterze w Europie. Dedykowany młodym kobietom z całej Polski, kształtuje je w poszanowaniu do uniwersalnych wartości, sztuki, kultury i polskiej tradycji.

Strony

▲ Góra strony