Stypendystki Aleksandry

Częścią charytatywną projektu są stypendia naukowo-socjalne im. Aleksandry Augustowej Potockiej, przewidziane dla szczególnie uzdolnionych panien z klas maturalnych. Umożliwiają podjęcie studiów na prestiżowych, warszawskich uczelniach prywatnych dziewczętom pochodzącym z rodzin o trudnych warunkach materialnych. Stypendia umożliwią naukę w systemie trzyletnich, licencjackich studiów dziennych i pokrywają wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem w Warszawie. Stypendystki wybierane są w ramach ogólnopolskich konkursów przeprowadzanych przez młodzieżową platformę weare.pl

Aleksandra z Potockich Potocka (1818-1892), zwana Augustową (żona Augusta Potockiego), właścicielka dóbr wilanowskich. Nie tylko wykorzystywała swoją wysoką pozycję towarzyską w działalności charytatywnej, ale robiła to z przekonania i powołania. 

▲ Góra strony